Facebook Twitter Google plus Line
เซ็กส์ในผู้สูงอายุ?
Post by : monnyboy   Date : 07 ก.พ. 62 18:02   Views : 5,768
Facebook Twitter Google plus Line
เซ็กส์ในผู้สูงอายุ?
ผู้สูงอายุทุกคนนั้นส่วนหนึ่งยังคงมีความต้องการในเรื่องต่างๆไม่น้อยไปกว่าหนุ่มสาวไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางอาหารการให้บุคคลอื่นเห็นความสำคัญของตนเองการเป็นผู้นำรวมถึงเซ็กส์ซึ่งในบางครั้งคนทั่วไปพากันคิดว่าผู้สูงอายุควรจะเข้าวัดเข้าวาแล้วพอสูงวัยเข้ายังมีความต้องการทางเพศอยู่เลยโดนว่าเป็นผู้เฒ่าตัณหากลับไปความจริงแล้วเมื่อวัยสูงขึ้นไม่ว่าจะเข้าวัยทองหรือวัยสูงอายุหลัง๖๐ปีก็ตามความต้องการทางเพศอาจเท่าเดิมมากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้ขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายการดำเนินชีวิตประจำวันภาวะทางจิตใจอารมณ์รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
โรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการมีเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุได้แก่โรคหัวใจขาดเลือดความดันเลือดสูงเบาหวานหลอดเลือดอุดตันทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆรวมทั้งอวัยวะเพศลดลงทำให้อวัยวะเพศอ่อนตัวไม่สามารถที่จะมีกิจกรรมทางเพศได้บางครั้งก็อาจเกิดโรคอัมพาตอัมพฤกษ์ทำให้การตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัตในการกระตุ้นต่อสิ่งเร้าทางเพศทำงานได้น้อยลง

การป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเซ็กส์ในผู้สูงอายุคือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงด้วยการกินอาหารให้หลากหลายครบหมวดหมู่ในปริมาณที่เหมาะสมแก่ความต้องการตามวัยกินผักผลไม้สดให้มากๆลดอาหารจำพวกเนื้อสัตว์และไขมันสัตว์ใหญ่ซึ่งจะทำให้มีไขมันชนิดเลวในเลือดสูงและไปอุดตันหลอดเลือดถ้าจะกินโปรตีนควรได้จากถั่วเหลืองเต้าหู้และเนื้อปลาซึ่งย่อยง่ายและมีกรดไขมันโอเมก้า๓สูงทำให้เลือดไหลเวียนดีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้แข็งแรงการไหลเวียนของเลือดดีคลายเครียดแล้วก็จะมีเซ็กส์ที่สุขสมตามวัยที่ปรารถนา


ขอบคุณข้อมูลจาก:.sanook.com
แสดงความคิดเห็น
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด